Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 170587 Kancelárske potreby- Kastelovicová 20,04 s DPH 226/2017 RD 3-2014 RD 3-2014 Alžbeta Elexová - REFLEX, Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.10.2017
Faktúra 16/2018 pobytový tábor 5 724,00 s DPH 12.10.2018 BM ALTAN sro- Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 18.10.2018
Faktúra 172018 pobytový tábor 234,30 s DPH 12.10.2018 BM ALTAN sro. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 18.10.2018
Faktúra 16618 kurz odbornej spôsobilosti 100,00 s DPH 12.10.2018 Slovenský červený kríž Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 12.10.2018
Faktúra 1611800261 prenájom bazéna 09/2018 232,78 s DPH 204/2018 11.10.2018 Mestská krytá plaváreň, Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.10.2018
Faktúra 71135047 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/14/04/004 VK/14/04/004 09.10.2018 KOMENSKY s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 17.10.2018
Faktúra 5011801462 VSSR ročný prístup 117,00 s DPH 09.10.2018 Poradca podnikateľa sro. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 17.10.2018
Faktúra 1811220726 tepelná energia 9/2018 987,77 s DPH 75/22/2016 08.10.2018 Veolia Energia Vých.Slovensko, s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 1181025364 internet 10/2018 9,98 s DPH ZM_04529/14 08.10.2018 SWAN a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 218051433 revízie hydrantov 394,80 s DPH 42014 08.10.2018 Livonec SK, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 8217966951 Telekomunikačné služby 10/2018 155,87 s DPH Zmluva o pripojení 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., b Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 8217966975 Telekomunikačné služby 10/2018 157,06 s DPH Zmluva o pripojení 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 17.10.2018
Faktúra 20180210 okenné sieťky 149,81 s DPH 211 08.10.2018 Zsilt Ujlaky-FACH Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 17.10.2018
Faktúra 3418079971 internet 10/2018 10,00 s DPH ZM_04529/14 08.10.2018 SWAN Mobile, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 4591032968 tankovanie-EVO95 235,15 s DPH 20015678 05.10.2018 SLOVNAFT, a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 819000035 Konzultacie s DPH 220 04.10.2018 VEMA, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 420190222 seminár PAM 54,00 s DPH 216 04.10.2018 VEMA, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 7422282719 elektrina 10/2018 Kórejská, Popradská 177,00 s DPH 04.10.2018 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
Faktúra 2210118789 vodné stočné Charkovská 883,12 s DPH 30-000063847PO2013 04.10.2018 VVS, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 18.10.2018
Faktúra 952018131 Prenajom telocvicne 10/2018 360,00 s DPH 209 03.10.2018 ŠK UNI KOŠICE s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2091