Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 173103160 rohože 8,18 s DPH Zmluva o servisnej sluzbe 24.04.2017 CWS boco Slovensko sro., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 2386710403,2386622689,2386599778 Orange telekomunikačné služby 13.04.2017-12.05.2017 431,57 s DPH Zmluva o pripojení Zmluva o pripojení 24.04.2017 Orange Slovensko a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 2017005 Technické zabezpečenie okresného kola v orientačnom behu - školský šport 30,00 s DPH 46/2017 24.04.2017 Akademik TU Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 1107247000 občerstvenie skoslky sport 381,77 s DPH 53/2017 21.04.2017 LABAŠ s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 7096100203 teplo 03/2017 Juhoslovanská -8 787,83 s DPH 1100221215 21.04.2017 TEHO s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Faktúra 7096100103 teplo 03/2017 Charkovská -487,20 s DPH 1080216413 21.04.2017 TEHO s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Faktúra 7294402925 elektrina 03/2017 Juhoslovanská 403,00 s DPH 24ZVS0000061477U 21.04.2017 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 7294402924 elektrina 03/2017 Popradská 1 146.41 s DPH 24ZVS0000035871O 21.04.2017 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 24.04.2017
Faktúra 7294402922 energie 03/2017 Charkovská -115,66 s DPH 24ZVS0000048914B 18.04.2017 VSE a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 21.04.2017
Faktúra 7294402926 energie 03/2017 Orgovánová -55,16 s DPH 24zvs0000019478I 18.04.2017 VSE a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 21.04.2017
Faktúra 7294402923 energie 03/2017 Juhoslovanská -390,93 s DPH 24zvs0000061409A 18.04.2017 VSE a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 21.04.2017
Objednávka 52 Medaile a trofeje na školský šport 8,00 s DPH 5/2013 13.04.2017 Martin Adamčík - MAAD Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Objednávka 53 občerstvenie školský šport 381,78 s DPH 13.04.2017 LABAŠ s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Objednávka 55 trofeje a medaile na podujatie Sláviček 2017 8,00 s DPH 5/2013 13.04.2017 Martin Adamčík - MAAD Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Objednávka 54 Manuál verejného obstarávania v kocke 195,00 s DPH 13.04.2017 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Mocná Alena Riaditeľka CVČ
Faktúra 5795026734 telekomunikačné služby 20,71 s DPH 2029068806 12.04.2017 Slovak Telekom a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.04.2017
Faktúra 0032017 Pitný režim AquaPro 01-03/2017 412,20 s DPH 51/2017 12.04.2017 Multip s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.04.2017
Faktúra 4108960317 tepelná energia 3/2017 230,39 s DPH Z/TEKO/2005/1958/5010 12.04.2017 TEKO, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.04.2017
Faktúra 022017 členský poplatok 60,00 s DPH 12.04.2017 Asociácia centier voľného času SR, Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.04.2017
Faktúra 4794989598 telekomunikačné služby 188,75 s DPH 2029818517, 2030198642, 2029068806, 2030380145, 2030154156, 2029459059, 2029402487, 2030247679, 2029944533, 9911536673, 2029298641, 2029136764, 2029055688 12.04.2017 Slovak Telekom a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.04.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/301