Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 173106586 rohože Orgovánová 8,18 s DPH Zmluva o servisnej sluzbe 15.08.2017 CWS boco Slovensko sro., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 15.08.2017
Faktúra 7294020089 elektrina -300,80 s DPH 24zvs0000061409A 15.08.2017 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Faktúra 7294020088 elektrina -617,96 s DPH 24ZVS0000048914B 15.08.2017 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Faktúra 7294020092 elektrina Orgovánová 07/2017 -64,38 s DPH 24ZVS0000019478I 15.08.2017 VSE a.s., e Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ
Faktúra 1711220660 tepelná energia 07/2017 903,60 s DPH Z 75/22/2016 11.08.2017 Veolia Energia Vých.Slovensko, s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 3417076716 internet 08/2017 10,00 s DPH ZM_04529/14 11.08.2017 SWAN Mobile, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 71135047 virtuálna knižnica 6,64 s DPH VK/14/04/004 VK/14/04/004 11.08.2017 KOMENSKY s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 1170806787 internet 08/2017 9,98 s DPH ZM_04529/14 04529/14 11.08.2017 SWAN a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 4798909550 telekomunikačné služby 188,75 s DPH Zmluva o pripojení 10.08.2017 Slovak Telekom a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 1011019 kovový stoja, nástenny drziak 272,40 s DPH 162/2017 10.08.2017 AiO s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 0096906376 telekomunikačné služby 07/2017 90,85 s DPH Z 15/0010/0003 Z 15/0010/0003 10.08.2017 ANTIK Telekom s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 10.08.2017
Faktúra 220145069 elektrina Popradska, Korejska, Lodenica, Nižná Uvrať 06-08/2017 456,00 s DPH 10.08.2017 VSE a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 1011018 Klip rám 750,00 s DPH 162/2017 10.08.2017 AiO s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 2122729009 Charkovská vodné, stočné, zrážková voda - 07/2017 546,35 s DPH 30-000063847PO2013 08.08.2017 VVS, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 173106455 rohož-Popradska 4,80 s DPH Zmluva o servisnej službe 07.08.2017 CWS boco Slovensko sro., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra SR17018243 toaletný papier 29,95 s DPH 205326 205326 07.08.2017 ILLE -Papier-Sevice SK, s.r.o., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 11.08.2017
Faktúra 3030717 Prepravné služby Košice- Trebišov kupalisko 25.07.2017 181,22 s DPH 130/2017 RD1-2015 03.08.2017 PROMET Trans, spol. s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 03.08.2017
Faktúra 7273869693 plyn obdobie 08/2017 549,00 s DPH 9105281410 9105281410 03.08.2017 SPP, a.s., Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 03.08.2017
Faktúra 2960717 Prepravné služby Košice- Miklušovce 20.07.2017 234,84 s DPH 115/2017 RD1-2015 03.08.2017 PROMET Trans, spol. s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 03.08.2017
Faktúra 3020717 Prepravné služby Košice- Mezdev 25.07.2017 163,97 s DPH 135/2017 RD1-2015 03.08.2017 PROMET Trans, spol. s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 03.08.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/663